А.Шинэбаяр

Ерөнхий мэс заслын их эмч

2015 Ач  АУИС-ийг хүний их эмч

2016-2018 онд Ерөнхий мэс заслын резидент

2015-2016 онд Орхон БОЭТ-д яаралтай тусламжийн эмч

2019 оноос ШИНОНМЕД эмнэлэгт мэс заслын эмчээр ажиллаж байна.