Х.Баянжаргал

Бөөр гемодиализын их эмч

2008-2014 онд Ач АУИС хүний их эмч 

 

2014-2016 онд Ховд аймаг БСНЭ-д дотрын эмч

 

2016-2018 онд УНТЭ-д дотрын эмчийн резидентийн сургалт 

 

2018-2019 онд БНСУ-ын Yonsei Severance эмнэлэгт бөөрний эмчээр суралцсан

 

2019 оноос Шинонмед эмнэлэгт бөөрний эмчээр ажиллаж байна