С.Сэлэнгэ

Зүрх судасны их эмч

1993 онд онд АУИС ийг хүний их эмч

1995-1996  онд Зүү төөнүүрийн олгох курс

2001 онд Зүү төөнүүрийн дээшлүүлэх курс

2005-2007 онд Дотрын резидентийн сургалт

2007 онд Зүрх судасны нарийн мэргэжлийн курс

2009 онд Арьсны өвчний лазер эмчилгээний курс

2010 онд Дотрын өвчний лазер эмчилгээний курс

2015 онд Зүрхний Эхоны курс

2018 онд Хэвлийн эхоны  курс  тус тус эзэмшсэн

2017 онд ЭМЯ- ны тэргүүний ажилтан  цол тэмдгээр шагнуулсан.