Н.Оюун

Дотор бөөр гемодиализын ахлах зэргийн их эмч, Анагаах ухааны магистр

2005 онд ЭМШУИС-ийг хүний их эмч

2005-2007 онд Дотрын резидентийн сургалт

2007 онд Бөөрний нарийн мэргэжил олгох курс

2008 онд Солонгос улсад мэргэжил дээшлүүлэх курс

2011 онд Бөөр гемодиализын эмчийн олгох курс

2016 онд Хэт авиа оношлогооны курс

2016 онд Анагаах ухааны магистр

2017 онд Дотрын ахлах зэрэг хамгаалсан

2007 оноос өнөөг хүртэл ШИНОНМЕД эмнэлэгт дотор, бөөр гемодиализын их эмчээр  ажиллаж байна.