Д.Отгонцэцэг

Ерөнхий эмч, дотор, бөөр, гемодиализын ахлах зэргийн их эмч

АУИС-ийг 2002 онд төгссөн

2004 онд дотрын мэргэжлээр резидентийн сургалт

2006 онд бөөрний дээшлүүлэх курс

2009 онд зүрх судасны нарийн мэргэжил олгох курс

2009 онд хэт авиа оношлогооны курс

2014 онд дотрын ахлах зэрэг хамгаалсан

2017 онд гемодиализын дээшлүүлэх курс

2017 онд бөөрний нарийн мэргэжил олгох

2004 оноос өнөөг хүртэл ШИНОНМЕД эмнэлэгт ерөнхий эмч, дотор, бөөр, гемодиализын их эмчээр ажиллаж байна.